viernes, 2 de octubre de 2009

A través de los temperamentosUnos pinos demasiado sensibles se retuercen
mostrando su conciencia de ser patéticos
mientras cumplen este deber lírico
de expresión del viento, que llega limpio.
Las raíces crujen sordas, y las ramas
exultan de dolor, para proclamar
que es grave que sople el espíritu. El viento,
cuando sale del bosque, va podrido de quejas.Gabriel Ferrater (España; Reus, 1922 - Sant Cugat del Vallès, 1972)
(Traducción de Edgardo Dobry
y Andrés Ehrenhaus)

-Diario de poesía Nº61,
Septiembre 2002-

A través deis temperaments: Uns pins massa sensibles es revinclen/ deixant sentir com se saben patètics/mentre compleixen aquest deure líric/d'expressió del vent, que arriba net./Les arrels cruixen sordes, i les branques/exulten de dolor, per proclamar/que és greu que bufi l'esperit. El vent,/ quan surt del bosc, va tot podrit de queixes.

No hay comentarios: